62 735 64 84 62 735 64 84 info@kuchnia-wloska.com.pl info@kuchnia-wloska.com.pl

Kontakt

API Sp. z o.o.

ul. Bema 31C

63-400 Ostrów Wlkp.

NIP: 622-23-27-503

Patrycja Sałata PL ENG, tel. 512 133 593

Anna Wójtowicz PL IT, tel. 502 228 980

tel.: 62 735 64 84

fax: 62 735 64 85

e-mail: info@kuchnia-wloska.com.pl

www: www.kuchnia-wloska.com.pl

Nr konta: 68124013271111000018978056

PLATFORMA ODR

Informujemy, że jeśli jesteś konsumentem możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/