Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.KUCHNIA-WLOSKA.COM.PL

 1. 1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest "API" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, pod adresem ul. Bema 31C, kod pocztowy: 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000223771, posiadająca numer NIP 6222327503, numer REGON 250975564, adres poczty elektronicznej: info@kuchnia-wloska.com.pl, nr tel. 502 228 980, (62) 735 64 84.
 2. Dane osobowe Klientów chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.
 3. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. 
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.kuchnia-wloska.com.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.    
 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) albo telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres siedziby Administratora).
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 7. Strona internetowa www.kuchnia-wloska.com.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.kuchnia-wloska.com.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej.
 8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.
  1. Strona internetowa www.kuchnia-wloska.com.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.kuchnia-wloska.com.pl do potrzeb oraz indywidualnych gustów Użytkownika naszego Sklepu.   
  2. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej www.kuchnia-wloska.com.pl oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).
  3. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Klientów zgłaszać drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) albo telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres siedziby Administratora).